I wrote this to explain to higher-ups why it’s beneficial for a company to have developers participate in their communities and attend conferences.

My request for reimbursement for JSConf EU was rejected this year… 😞 But even though it didn’t work, I am really pleased with this text anyway. Only in Norwegian 🇳🇴 but I want to share it so others can use the arguments in making a case for their employer to invest in competence building, to have a budget, and to establish guidelines for attending conferences that actively encourage participation. Maybe even this company here will come around and improve their guidelines in the future?! 🤷‍♀️

Related from JSConf: How to convince your boss to buy you a conference ticket


From: Elisabeth Irgens
Date: 23.07.2019
Subject: Kompetanseutvikling for ansatte

Helgen 31.05.–02.06. deltok jeg på en 3-dagers konferanse i Berlin. Deltakeravgift, reise og opphold kom på kr 16900 til sammen. Dette er min søknad om refusjon:

Hvorfor JSConf? Konferansen er hjertet av det internasjonale fagmiljøet på frontend. Lokale arrangement er et hyggelig sted å treffe tidligere kollegaer, men blir en andedam til sammenligning. JSConf var der Node.js og React ble lansert i sin tid, og der framtidens økosystem ble annonsert i år. Det er 50+ foredrag på et svært høyt nivå, og 2000 deltakere fra hele verden samles i Berlin den helgen fordi det er der alt skjer når du er over middels interessert i CSS, JavaScript og frontend-koding.

Webutvikling som fag er helt avhengig av delekulturen der vi utveksler kode og erfaringer. Alt arbeidet vi utøver hos Posten hver eneste dag, bygger på det andre programmerere ute i verden kollektivt har skrevet, enten det er tips som løser et tekniske problem, råd om arkitektur eller kodebibliotekene vi bruker. Å delta på konferanser, er en måte å være aktiv i fagmiljøene utover å bare konsumere det vi finner på nett.

Deltakelse fra ansatte i Posten betyr synliggjøring av vår organisasjon. Jo flere vi er på samme konferanse, jo mer aktive kan vi være på disse arenaene. Det ene året framsnakker vi Posten sine APIer i en pause, neste året er det kanskje en av oss som holder et foredrag. Det handler ikke bare om det offisielle programmet, men om folkene vi blir kjent med, diskusjonene mellom foredragene, og nettverket av eksperter man får med seg tilbake i hverdagen etter at helgen er over. På internasjonale konferanser treffer vi de ivrigste utviklerne fra andre norske bedrifter — og vi prater med ansatte i Google, Microsoft og Facebook, folk som bygger verktøy eller sitter i W3C-komitéer for å bli enige om standarder for internett. Vi får anledninger for nyttig fagprat rundt alt fra rammeverk, nyutvikling, refaktorering, designsystemer, organisasjonskultur og teambygging. Vi kommer tilbake på jobb med økt kompetanse, nye idéer og bedre forståelse som grunnlag for å ta fatt på framtidige utfordringer.

Fravær av Posten IT i fagmiljøene sender signaler om «en bakstreversk statlig bedrift» der programmererne sitter nedstøvet i en isolert boble. Historiene i Oslo om Posten-ansatte som ikke får lov delta på konferanser vitner om en lite konkurransedyktig arbeidsgiver. Dersom min arbeidsgiver hadde vært en av Posten sine underleverandører, ville det vært en selvfølge at jeg kunne dra på JSConf. Istedenfor har jeg kollegaer som er lite motivert til å spørre om konferansene de er mest interessert i, fordi de opplever det som tungrodd å få støtte. Retningslinjene for konferanser om at «kun 1 fra avdelingen kan delta om det er utenfor Norge» bør endres. Programmerere forventes å holde seg løpende faglig oppdatert i et forrykende tempo, og derfor må arbeidsgivere som ansetter programmerere ha et romslig budsjett for å dekke fagbøker, kurs og konferanser i både inn- og utland. En vanlig ordning er et kompetansebudsjett per person som ansatte kan disponere selv.

En offensiv IT-organisasjon legger forholdene til rette for deltakelse i fagmiljøene. Vi bør aktivt oppfordres om å reise på konferanser, også internasjonalt, og jo flere sammen jo bedre, fordi det gir ekstra positiv effekt for rekruttering. Dette er slik Posten IT kan satse på egne ansatte.